Παλιά Πόλη Κυπαρισσίας

Συμμετοχή στην προσπάθεια ωρίμανσης της μελέτης του κτιρίου Κάμπρα

Συμμετοχή και παροχή βοήθειας στην προσπάθεια του αντιδήμαρχου Παν.Τσίγκανου για την ωρίμανση της μελέτης του κτιρίου Κάμπρα  ώστε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Συνεργασία με τον Αγγελή Πετρακόπουλο, αρχιτέκτονα.