Παλιά Πόλη Κυπαρισσίας

Δήλωση Υποστήριξης

Η αποδοχή της πολιτισμικής κληρονομιάς μας είναι πολιτισμός. Και αποδοχή της πολιτισμικής κληρονομιάς σημαίνει προστασία, μελέτη και προβολή των μνημείων οποιασδήποτε μορφής.


«Υποστηρίζοντας το Πρόγραμμα για την Προστασία & Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας, υποστηρίζω την άποψη ότι η αποκατάστασή της είναι θέμα εθνικό και όχι τοπικό»

Μπορείτε να μας αποστείλετε την Δήλωση Υποστήριξης με τους εξής τρόπους:

  • Στον αριθμό Fax 210 - 9232 308
  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ" 
    Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24500

Δήλωση Υποστήριξης

του


κατοίκου


οδός:


τηλέφωνο:


κινητό τηλέφωνο:


e-mail :

επάγγελμα:

ΘΕΜΑ: Εγγραφή υποστηρικτή στο Πρόγραμμα για την Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας


Αθήνα,Προς τη

Μη κερδοσκοπική

Εταιρεία Πρόγραμμα για την Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της ΚυπαρισσίαςΈχοντας ενημερωθεί για τους σκοπούς του Προγράμματος, επιθυμώ να εγγραφώ ως υποστηρικτής.Ο/Η αιτών/ούσα